Elektor Team
Over dit artikel

antenneversterker voor de FM-band - zeer gevoelig en afstembaar

antenneversterker voor de FM-band - zeer gevoelig en afstembaar
elektuur 88 mei 1988 zeer gevoelig en afstembaar De hier beschreven FM- antenneversterker is bedoeld om direkt boven in de mast aan bijvoorbeeld een dipool of Yagi-antenne gemonteerd te worden, aangezien alleen zo de signaalverliezen tot een mi- nimum beperkt kunnen wor- den. In tegenstelling tot de meeste gangbare versterkers die breedbandig zijn uitge- voerd, is de hier gepresenteer- de versterker een selektief, smalbandig type. Dit leidt niet alleen tot een verbeterde ge- voeligheid, maar vermindert ook het gevaar van kruismodu- latie, dat zich kan voordoen in- dien zeer sterke radiosignalen door minder goede ontvangers (slechte mengtrap) verwerkt moeten worden. De verster- kingsfaktor van de hier be- schreven schakeling bedraagt 25 dB, met een ruisgetal van ongeveer 1 dB. De afstemming kan vanuit de luie stoel verricht worden, aangezien deze door middel van varicaps en een re- gelbare gelijkspanning plaats- vindt. De schakeling Zoals uit het in figuur 1 gete- kende schema van de an
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...