Nieuwe douanegeregels: BTW-vrijstelling voor zendingen ≤ 22 € vervalt

19 maart 2020, 09:56
Nieuwe douanegeregels: BTW-vrijstelling voor zendingen ≤ 22 € vervalt
Nieuwe douanegeregels: BTW-vrijstelling voor zendingen ≤ 22 € vervalt
Na een verandering van de douaneregels van de EU zal het vanaf 1 januari 2021 mogelijk zijn waren tot € 150 met een vereenvoudigde douaneverklaring te declareren. Daarmee vervalt echter de bestaande regelsgeving waarbij voor waren tot € 22 geen BTW-plicht bestaat – die pakjes uit China met een sticker “Gift 10 $” behoren daarmee tot het verleden.

Om heffing van BTW mogelijk te maken, moeten alle in de EU ingevoerde waren dan elektronisch worden gedeclareerd, maar dit is voor waren met geringe waarde duidelijk vereenvoudigd. Vanwege het enorme aantal in de EU geïmporteerde zendingen met geringe waarde zouden noch de meldplichtigen nog de doaune-autoriteiten het aanmaken en verwerken van een ‘normale’ standaard-BTW-declaratie voor elke zending aankunnen. Voor waren met een waarde van minder dan € 150 (inclusief porto) is daarom vanaf volgend jaar geen standaarddeclaratie meer nodig.

Daarom heeft de EU-commissie de gedelegeerde UCC-verordening gewijzigd om een geringere en daarmee beter te verwerken hoeveelheid data (een “sterk gereduceerde dataset”) bij de douanedeclaraties voor de invoer van zendingen met geringe waarde (onder de drempelwaarde van € 150) te verkrijgen. Deze regeling zal de bureaucratie vanwege de sterke toename van de import van goederen met geringe waarde zowel voor de douane als voor de handel verminderen. De gewijzigde verordening kunt u hier vinden.

 De nieuwe douaneregels zijn vooral van belang voor de talloze goedkope producten uit China die via eBay, Amazon en firma’s als Alibaba of Bangood enzovoort worden aangeboden. De Chinese handelaren (en hun klanten) zullen zich echter meer ergeren dan verheugen, omdat dan in elk geval BTW op alle zendingen moet worden betaald. Ook al wordt de procedure voor waren ≤ 150 € eenvoudiger, wordt het voor die vele zendingen ≤ 22 € toch ingewikkelder en duurder.
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items