Elektor Start-Up Games: Algemene Voorwaarden

11 maart 2019, 00:00
Elektor Start-Up Games is een start-up competitie georganiseerd door Elektor in samenwerking met FHI. Door het invullen van het aanmeldingsformulier gaat de kandidaat akkoord met de volgende voorwaarden.
 
Deelname aan de Elektor Start-Up Games 2019
Om deel te nemen aan de Elektor Start-Up Games dient de deelnemer een login account aan te maken op https://www.elektormagazine.com/account/mssc/login.

Zorg ervoor dat de documentatie die u indient zo volledig mogelijk is en dat de jury een duidelijk beeld krijgt van uw startup, technologie, product en/of diensten. Alle voorstellen worden beoordeeld en geëvalueerd door de jury.

Een Start-Up bedrijf mag maximaal 4 jaar oud zijn.

Bij een succesvolle nominatie voor deelname aan de Elektor Start-Up Games op Electronics & Applications 2019 te Utrecht moet u ermee instemmen om persoonlijk aanwezig te zijn.

Start-up-finalisten krijgen tijdens Electronics & Applications 2019 een presentatieruimte op het Elektor Start-Up Games platform tegen een gereduceerd tarief van €750,- (excl. BTW). Alle overige kosten (reiskosten, catering, hotelkosten, etc.) zijn voor rekening van de deelnemer.

Belangrijk: Bij afwezigheid krijgt u de reeds betaalde kosten (750,-) voor de presentatieruimte niet vergoed.

De uiterste inschrijfdatum is vrijdag 26 april 2019
 
Publicatie en promotie
De deelnemer verklaart met instemming van deze Algemene Voorwaarden de enig rechthebbende te zijn ten aanzien van de ingestuurde concepten, bestanden, gegevens en/of materialen, of over voldoende rechten te beschikken om de deze met Elektor te mogen delen of anderszins te mogen verveelvoudigen, hergebruiken of openbaar te maken.

Door het invullen van het deelnameformulier gaat de aanvrager ermee akkoord dat de naam van de Start-Up, de korte en lange omschrijving alsmede eventuele foto's die aan Elektor worden voorgelegd mogen worden gebruikt bij documentatie en publicatie over de Elektor Start-Up Games.

Elektor publiceert geen persoonsgegevens noch enige inhoud van de door de deelnemer ingezonden bestanden (PP-presentaties, sourcecodes, ontwerptekeningen, Businessplan etc) ingediende concepten, tenzij daarvoor door de deelnemer uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

Het auteursrecht blijft eigendom van de deelnemer.

De aanvrager ermee akkoord Elektor gedurende 24 maanden na de wedstrijd op de hoogte te stellen van belangrijk nieuws met betrekking tot het opstarten of de technologie van Elektor, zodat Elektor zijn partners/lezers kan updaten.

In het geval dat er tijdens de prijsuitreiking video- en/of geluidsopnamen worden gemaakt, gaat de deelnemer bij het indienen van deze aanvraag ermee akkoord dat deze opnamen mogen worden gebruikt voor publicatie over de "Elektor Start-Up Games" en voor promotionele doeleinden voor Elektor en FHI zonder compensatie, en deze opnamen mogen worden gepubliceerd en openbaar gemaakt op het internet.

Marketingprijzen

In de Elektor Start-Up Games worden marketingprijzen toegekend op basis van het oordeel van een vakkundige jury.
 
  • Eerste Prijs: een marketingpakket t.w.v. €20.000 van Elektor + deelname aan electronica Fast Forward 2020 in München en een gratis stand op E&A 2021
  • Tweede Prijs: een marketingpakket t.w.v. €15.000 van Elektor
  • Derde Prijs: een marketingpakket t.w.v. €10.000 van Elektor

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 
Persoonlijke gegevens en privacy
Elektor International Media B.V. (Elektor) zet zich in om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Elektor handelt in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR), die van kracht werd op 25 mei 2018.

In het kader van onze dienstverlening verzamelen, opslaan, overdragen of anderszins verwerken wij persoonlijke gegevens. Medewerkers van Elektor zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Elektor verzamelt en bewaart uw gegevens in het kader van uw deelname aan de Elektor Start-Up Games. Om de beoordeling van uw inzending mogelijk te maken, deelt Elektor uw gegevens (bedrijfsnaam, voornaam, achternaam en e-mailadres) met FHI en de leden van de jury voor de Elektor Start-Up Games.

Uw e-mailadres kan ook worden gebruikt om u te voorzien van informatie over de producten en diensten van Elektor, de door FHI georganiseerde vakbeurzen en de sponsors (juryleden) van het evenement.

Als u geen informatie of aanbiedingen van Elektor per e-mail of per post wilt ontvangen, kunt u ons dat laten weten via e-mail aan service@elektor.com.

Meer informatie over ons privacy beleid vindt u op https://www.elektor.com/privacy-policy
 
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items