Clemens Valens
Over dit artikel

Hoe... de maximale kortsluitstroom berekenen

en de juiste zekeringautomaat te kiezen

Hoe... de maximale kortsluitstroom berekenen
De te verwachen kortsluistroom (prospective short-circuit current, PSCC) is de maximale stroom die door een kortgesloten elektrisch circuit kan lopen. De PSCC-waarde is nodig voor het selecteren van zaken als stroomonderbrekers (zekeringautomaten) en zekeringen om schade aan dergelijke stroomkringen te voorkomen. Hoe gaat dat?
Hyperlinks
Reacties worden ingeladen...