Elektor Team
Over dit artikel

centronics-interface

centronics-interface
Ondanks de fantastische eigenschap- pen van het beeldscherm is de oudere terminal met papier toch nog niet in onbruik geraakt. Vorig jaar nog maak- ten wij onze lezers blij met een ont- werpidee voor een koppeling van een printer aan de Elekterminal (zie Elektuur nr. 225/226 op pagina 7-72). We komen hier op dit onder- 83538-1 DATA t STRORE PRINTER t 1μs werp terug met een vollediger en flexibeler ontwerp, zogezegd beter aangepast aan de Centronics-stan- daard, waaraan de huidige printers voldoen. Er wordt nogal makkelijk gesproken van Centronics-norm , maar als men de gebruikershandboeken van de diverse fabrikanten (Epson, Seikosha, NEC . • . om de bekendste maar op te noemen) raadpleegt, stelt men vast dat elk model zijn eigenaardigheden heeft,van afwijkingen in de pinning tot het gewoonweg ontbreken van bepaalde signalen. Daarom stellen wij voor pas blind vertrouwen te schenken in de konnektor van de printer na een grondige kontrole van de aansluitpennen. Voor onze PA7 PA6 O...
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...