Elektor Team
Over dit artikel

goedkoop 45 MHz-kristalfilter

goedkoop 45 MHz-kristalfilter
goedkoop 45 MHz- kristalfilter Een ontvanger waarvan de midden- frekwentie hoger ligt dan de hoogste te ontvangen frekwentie, heeft als voordeel dat de spiegelfrekwenties (fa + 2fm ) op zeer grote afstand van de ontvangfrekwentie komen te liggen. Met relatief weinig kompo- ffietm * 83505-1 zie tekst daardoor ongewenste doorlaatbanden ontstaan. Hoe breder het filter, des te groter is de kans dat bepaalde neven-responsies elkaar versterken. Figuur 1 toont het schema van een "grof" 45 MHz-filter met twee 27 MHz-kristallen. De demping buiten het doorlaatgebied is lang niet ideaal. De "spurious"-doorlaat is praktisch even groot als de gewenste doorlaat. Met meer kristallen krijgt men een smaller filter en is de kans op samenvallen van nevenresponsies uiteraard kleiner. 1 27,005 MHz nenten kan daarvoor een filter worden gebouwd met een hoge centrale frekwentie en een zodanig smal doorlaatgebied, dat het zeer geschikt is voor SSB-ontvangst. Als filterkristallen kunnen CB-kris- tallen (27...
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...