Elektor Team
Over dit artikel

stabiele zener

stabiele zener
Het is bekend dat de spanning over een zenerdiode nogal afhankelijk is van de stroom die door de diode loopt. Afhankelijk van het type en het vermogen kunnen hierdoor zelfs wanneer de waarden van R1 worden aangepast. De maximale ingangsspanning wordt voornamelijk bepaald door de dissipatie van T1 en 7-82 zeer aanzienlijke afwijkingen van de nominale zenerspanning ontstaan. Vooral bij schakelingen waarin een stabiele gelijkspanning nodig is kan dit problemen opleveren. De meest logische oplossing hiervoor is natuur- lijk om de stroom door de zener- diode konstant te houden, zodat de zenerspanning niet meer kan varieÃàren. Ervan uitgaand dat de op de zener- diode aangesloten belasting een kon- stante stroom opneemt, is dit te bereiken door de zener uit een stroombron te voeden - die dan weÃÄl konstant moet zijn. Vandaar dat de stroom door de stroombron afhanke- lijk is gemaakt van die zenerspanning! In ons voorbeeld is gebruik gemaakt van een zenerdiode met een zener- spanning van...
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...