Elektor Team
Over dit artikel

reproduceerbare vertraging

reproduceerbare vertraging
reproduceer- bare vertraging Een van de manieren om vertraging van een elektrisch schakelgebeuren re realiseren is het gebruik van een RC-netwerkje en een poort (zie figuur 1). Dit gebruik wordt nog verder in de hand gewerkt doordat men dikwijls poorten "over" heeft. Helaas hebben de schakeldrempels van diverse IC"s nogal grote toleran- ties. Daarom is het moeilijk de RC- tijd vooraf vast te leggen. Een aan- zienlijke verbetering is mogelijk door twee inverterende poorten met twee RC-netwerken achter elkaar te scha- kelen. Stel dat de nominale drempelspanning ligt op de helft van de voedingsspan- ning (figuur 2) en dat deze drempel- spanning een tolerantie heeft van ±30%. De poort (figuur 1) schakelt dan om bij een spanning die ligt tussen Uc = 0,35Ub en Uc = 0,65Ub. Deze spanningen worden bij het laden van een kondensator bereikt na een tijd van respektievelijk 0,43 T en 1,05 7 (waarin T de tijdkonstante van de schakeling is, T = R.C). De nominale spanning Uc= 0,5Ub wordt bereik...
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...