Elektor Team
Over dit artikel

kanttekeningen

kanttekeningen
Weer een nieuwe rubriek? Geen technische antwoor- den deze maand? In bei- de gevallen is het ant- woord ja en nee. We heb- ben namelijk de rubriek "technische antwoorden" omgedoopt in "kantteke- ningen". Dit is gedaan om- dat we nooit echt kontent zijn geweest met de naam "technische antwoorden", want die vlag dekt de la- ding van de rubriek niet helemaal. We konden bij de start echter niets beters bedenken, want ieder an- der "origineel" idee werd direkt in de grond geboord met de opmerking: "Die ru- briek heb ik al eens gezien in . Na een paar van die opmerkingen ontstaat al gauw een kreativiteitskri- sis, waardoor we zijn blijven steken bij "technische ant- woorden". Totdat de redak- tie tegen het woord "kant- tekeningen" aanliepen. Met deze naam kunnen we veel meer kanten uit, want nu kunnen we kanttekenin- gen plaatsen bij: ontwerpen, komponenten, ideeeÃàn en opmerkingen van lezerszijde, de lezers- kaart en andere Elektuurlij- ke onderwerpen. de orde en 1800; p, derde orde en...
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...