Elektor Team
Over dit artikel

audio-symmetrie-omzetter

audio-symmetrie-omzetter
elektuur 96 mei 1988 De symmetrische overdracht van laagfrekwente signalen wordt in opnamestudio"s al lang toegepast. Deze techniek is echter ook zeer geschikt voor de betere audio- installaties, waarbij stoorsignalen zoveel mogelijk moeten worden onderdrukt. In dit artikel worden een asymmetrisch-naar-symmetrisch- en een symmetrisch- naar-asymmetrisch-omzetter voorgesteld, inklusief een bijpassende voeding. AUDIO-SYMMETRIE- OMZETTER Het principe van de symmetri- sche overdracht van laagfre- kwente signalen is in feite heel eenvoudig (zie figuur 1). Een asymmetrisch signaal, bijvoor- beeld het uitgangssignaal van een voorversterker, wordt als een geiÃànverteerd en als een niet-geiÃànverteerd signaal ver- zonden. Als nu stoorsignalen optreden, dan worden deze storingen opgeteld bij de twee oorspronkelijke signalen die el- kaars spiegelbeeld zijn. In de ontvanger wordt het geiÃànver- teerde signaal (plus stoorsig- naal) opnieuw geiÃànverteerd en vervolgens bij het andere sig- naal o...
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...