Elektor Team
Over dit artikel

10x en 100x

LABSPROJECT
Gebaseerd op een LABS project | October 2011 | Hier te vinden
10x en 100x
I{ANTTEI{ENINGEN bijoorbeeld erorming of lOx en lOOx 30 gaat het net zo makke- lijk door weerstanden met krijgen heeft u weerstan- den nodig an een Y % ruis dat is een ander er- Het maken an een niet- de waarde 15 te nemen We kunnen da
Dit artikel is afkomstig uit onze Jaren 90 collectie en is als PDF te downloaden voor al onze leden.  Helaas is de beschikbare informatie op de website niet zo uitgebreid is als de artikelen vanaf 2000, maar de PDF bevat wel het volledige artikel. Uiteraard zijn de schakelingen al wat ouder, maar ze geven u toch een goede indruk van de mogelijkheden van de elektronica uit die tijd.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...