Elektor Team
Over dit artikel

Video Walkman Compo

Video Walkman Compo
ideo Walkman uiigebreide ren familie an Walk- mans en aanerwante produk- aan De nieuwe Walkman ELEK Compo bestaat ui! een losse ideo- kamera (455 gram) een 8-mm- ideodeck (490 gram) een T komplcic stationaire hu
Dit artikel is afkomstig uit onze Jaren 90 collectie en is als PDF te downloaden voor al onze leden.  Helaas is de beschikbare informatie op de website niet zo uitgebreid is als de artikelen vanaf 2000, maar de PDF bevat wel het volledige artikel. Uiteraard zijn de schakelingen al wat ouder, maar ze geven u toch een goede indruk van de mogelijkheden van de elektronica uit die tijd.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...