Elektor Team
Over dit artikel

Postbus 121

Postbus 121
Alleen raqcn of opmerkingen die oor meerdere tlektuur-Iezers Interessant zijn en die betrekking hebhen op Elekluur-pubil katies niet ouder dan 2 jaar konten oor beantwoordinq in aanrnerking Oe redaktie behoudt zich hel recht oor om brie
Dit artikel is afkomstig uit onze Jaren 90 collectie en is als PDF te downloaden voor al onze leden.  Helaas is de beschikbare informatie op de website niet zo uitgebreid is als de artikelen vanaf 2000, maar de PDF bevat wel het volledige artikel. Uiteraard zijn de schakelingen al wat ouder, maar ze geven u toch een goede indruk van de mogelijkheden van de elektronica uit die tijd.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...