Elektor Team
Over dit artikel

precisie spanningsloep

nauwkeurig meten met simpele middelen

precisie spanningsloep
Een "spanningsloep" is de geijkte benaming voor een schakeling die ten doel heeft om een nauwkeurige meting of bewaking mogelijk te maken van een klein spanningsgebied. In onderstaand artikel wordt bekeken hoe dit met eenvoudige middelen valt te realiseren. De uiteindelijke schakeling voldoet in haar bescheiden omvang prima en kan op bijna elk gewenst spanningsgebied worden afgestemd.Hoe nauwkeurig ze ook zijn, toch schieten gewone voltmeters voor bepaalde toepassingen te kort. Als men bijvoorbeeld te maken heeft met een spanning van 9 V die zo konstant mogelijk gehouden moet worden, dan is men bij de kontrole daarvan uitsluitend geïnteresseerd in het gebied tussen pakweg 8...10 V. Valt de spanning buiten dit gebied, dan is de afwijking al z¢ groot dat de precieze waarde er nauwelijks nog toe doet. Wat we willen weten, zijn dus louter de kleine spanningsvariaties.Een nauwkeurige uitlezing van dergelijke kleine spanningsvariaties blijkt met een "gewone" voltmeter niet goed mogelijk. Zet men de meter bijvoorbeeld in het 10-V-bereik, dan loopt het bereik van 0 V tot 10 V zodat de variatie van 8...10 V op een priegelig klein stukje van de schaal moet worden afgelezen. Wat we nu nodig hebben is een meetinstrument waarvan de schaal begint bij 8 V en eindigt bij 10 V.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...