Elektor Team
Over dit artikel

wisselsturing

LABSPROJECT
Based on a Labs project | October 2011 | Find it here
Kort en bondig geformuleerd, is het doel van deze schakeling het op de juiste wijze aansturen van bistabiele relais. Omdat dit soort relais met name vaak voorkomt in de wissels van modelspoorbanen, is de schakeling speciaal hierop afgestemd. Waar het bij de wisselspoelen (en bij alle andere bistabiele relais) op aankomt, is dat de stuurpuls niet te lang mag zijn omdat er dan gevaar voor oververhitting en doorbranden bestaat. Daarentegen mogen de impulsen ook weer niet al te kort zijn, want dan is een betrouwbare omschakeling van de wissels niet gegarandeerd. Een exakte timing is hier dus een heel belangrijke zaak en dat brengt ons meteen bij de opzet van de schakeling.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...