Elektor Team
Over dit artikel

praktische vierde-orde filters

LABSPROJECT
Based on a Labs project | October 2011 | Find it here
In de afgelopen twee halfgeleidergidsen zijn twee 4e-orde filters rond één opamp terug te vinden. Hier werd van gelijke weerstanden uitgegaan. Voor de kondensatoren waren de theoretische waarden vermeld. Deze zijn bij de transformatie van laagdoorlaat naar hoogdoorlaat bruikbaar, maar hier zouden deze waarden dan alleen door parallel- of serieschakeling van de kondensatoren te benaderen zijn. Om dit wat gemakkelijker te maken, is bij deze filters uitgegaan van E-12-kondensatoren. Verder zijn bij beide filtersoorten de verhoudingen van de kondensatoren zo gekozen dat de weerstanden zo gelijk mogelijk zijn. De belasting van de opamp is dan minimaal. Door de opamp tweemaal te laten versterken, wordt de onderlinge verhouding van de kondensatoren binnen hetzelfde filter geminimaliseerd.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...