Elektor Team
Over dit artikel

timer voor lange tijden

LABSPROJECT
Gebaseerd op een LABS project | October 2011 | Hier te vinden
Met behulp van de 4536 van SGS-Thomson kan een timer voor zeer lange tijden worden opgebouwd. In deze schakeling hebben we de 4536 ingezet om een belasting gedurende een langere periode in te schakelen. In het IC bevinden zich 24 in serie geschakelde tweedelers (flipflops) die de frekwentie van het ingangssignaal door 224 delen. Via de ingang gemarkeerd met 8 BY (8 bypass) kan de deelfaktor gereduceerd worden tot 216, doordat 8 van de 24 tweedelers worden overbrugd. Met de ingangen A, B, C en D kan bepaald worden welke flipflop uit de 216-deeltrap met de uitgang verbonden wordt. Zijn bijvoorbeeld de schakelaars S1(1) t/m S1(5) open, dan wordt na een reset de oscillatorfrekwentie door 28=256 gedeeld. Wordt vervolgens S1(1) gesloten, dan wordt het deeltal 512. Zijn alle schakelaars gesloten (behalve S1(5)), dan is de maximale deelfaktor geselekteerd.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...