Elektor Team
Over dit artikel

dummy-load

dummy-load
Volgens de wet dient in nagenoeg alle landen een zendamateur te beschikken over een niet-stralende belasting voor zijn zender-uitgang. Een dergelijke belasting is onontbeerlijk voor meet- en afregel-doeleinden.De hier beschreven dummy-load is in staat om gedurende enkele minuten een vermogen van 10 watt te konsumeren en bezit de standaardimpedantie van 50 Ohm. Het geheel bestaat uit tien parallel geschakelde weerstanden van 560 Ohm/1 W (R1...R10), een spanningsdeler (R11/R12) en een gelijkrichter (D1/C1). De hoofdtaak van de dummy-load is uiteraard het belasten van de zender-uitgang met een minimum aan gereflekteerd vermogen. Daarnaast voorziet de schakeling tevens in een rechtstreekse spanningsuitgang, waarop met behulp van een voltmeter het geproduceerde HF-vermogen kan worden gemeten.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...