Elektor Team
Over dit artikel

voedingsspanningsdiskriminator

LABSPROJECT
Based on a Labs project | October 2011 | Find it here
Bijgaande schakeling zou uit hoofde van haar funktie ook als "digitale voeding" kunnen worden omschreven. De werking is simpel maar doeltreffend. Het uitgangspunt was dat bij het voeden van schakelingen nogal eens problemen ontstaan omdat de desbetreffende voedingsspanning niet konstant is maar een op- of aflopend karakter vertoont. Dit effekt treedt onder andere op bij het in- en uitschakelen of bij het laden van akku's. Met name versterkers en oscillatoren reageren vaak niet goed op zulke spanningsvariaties, terwijl bijvoorbeeld spanningsstabilisatoren met hun dissipatie in de problemen kunnen komen. In dit soort situaties zou het dus wenselijk zijn om òfwel de korrekte òfwel helemaal geen voedingsspanning te hebben. En dat is nu precies wat deze eenvoudige schakeling doet.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...