Elektor Team
Over dit artikel

programmeerbare deler

LABSPROJECT
Gebaseerd op een LABS project | October 2011 | Hier te vinden
Eigenlijk had de titel ook kunnen luiden "kreatief met CMOS", want bij deze schakeling wordt op een oneigenlijke manier gebruik gemaakt van de VSS-aansluiting van een CMOS-IC. Zoals in de figuur te zien is, wordt de basis gevormd door IC2, een 4040. Dit is een IC dat een reeks in serie geschakelde tweedelers bevat. Het kloksignaal dat via ingang K1 in het IC verdwijnt, zal door de interne opbouw op Q0 met de halve frekwentie naar buiten komen, gedeeld door vier op Q1, gedeeld door acht op Q2, etc. Op elk van de uitgangen Q0...Q9 staat dus een blokspanning met een frekwentie die het zoveelste deeltal van de klok is.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...