Elektor Team
Over dit artikel

FM-noise-squelch

intelligente ruisonderdrukker

FM-noise-squelch
Ofschoon de squelch- of mute-funkties van de meeste smalband-FM-ontvangers op zich best bevredigend werken, is er altijd ruimte voor verbetering. De hier beschreven squelch-schakeling is in staat om nagenoeg alle ongewenste zaken te onderdrukken, dus ook de hinderlijke "lege" draaggolven, kontinue fluittonen en andere interferentieprodukten. Bovendien is de squelch voorzien van een variabele drempel, zodat het afgestemde station er altijd doorkomt, ook al schommelt de signaalsterkte nog zo op en neer. Daardoor is de schakeling zowel voor serieuze amateurs als voor CB'ers buitengewoon interessant.Een squelch-regeling heeft tot taak om de ruis te onderdrukken die een FM-detektor produceert als er geen signaal wordt ontvangen. Dergelijke schakelingen worden al toegepast sinds er in de tweede wereldoorlog op grote schaal gebruik werd gemaakt van kommunikatie-apparatuur op basis van frekwentiemodulatie. Het werkingsprincipe van die squelch-schakelingen is in feite de afgelopen 50 jaar ongewijzigd gebleven. Het systeem komt er op neer dat de door de FM-detektor geproduceerde ruis wordt gelijkgericht, waarna de aldus verkregen gelijkspanning een audio-schakelaar bedient. Die schakelaar laat het "normale" ontvangstsignaal gewoon passeren, maar onderbreekt het audiosignaal zodra er ruis wordt geproduceerd. Simpel en doeltreffend!
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Component list
Weerstanden:
R1 = 1 x 33 k
R2 = 1 x 100 k
R3,R41 = 2 x 150 k
R4,R25,R31 = 3 x 180 k
R5...R7,R14,R18,R19,R21,R22,R24,R29 = 10 x 1 M
R8 = 1 x 18 k
R9,R23,R35 = 3 x 47 k
R10,R12,R17,R26,R27,R38,R43 = 7 x 1 k
R11,R13,R15,R37,R39,R40 = 6 x 10 k
R16 = 1 x 39 k
R20,R30 = 2 x 270 k
R28 = 1 x 470
R32,R33 = 2 x 2k7
R34 = 1 x 27 k
R36 = 1 x 680
R42 = 1 x 18
P1 = 1 x 100 k instel
P2,P3 = 2 x 22 k lineair
Kondensatoren:
C1,C3,C4,C5,C7 = 5 x 4µ7/16 V radiaal
C2,C6 = 2 x 2n2
C8,C9 = 2 x 22 µ/16 V radiaal
C11,C13,C14,C15,C20 = 5 x 100 n
C12 = 1 x 220 µ/16 V radiaal
C16,C17 = 2 x 1 µ/16 V radiaal
C10,C18,C19 = 3 x 10 µ/16 V radiaal
Spoelen:
L1,L2 = 2 x 470 µ
L3 = 1 x 1 mH
Halfgeleiders:
D1...D4,D8,D9,D11...D13 = 9 x 1N4148
D5 = 1 x 5V1/400 mW
D7,D10 = 2 x LED
D6,D14 = 2 x 3V3/400 mW
T1 = 1 x BC557
T2,T3 = 2 x BC547
IC1,IC2 = 2 x LM324
Diversen:
JP1 = 1 x header met 3 pennen, + jumper
K1 = 1 x tweepolige printkroonsteen, steek 5 mm
S1 = 1 x enkelpolige schakelaar met middenstand
Re1 = 1 x DIL-relais, 12 V, 1 x maak (bijv. Siemens V32100-V4012-A000)
1 print EPS 950089-1
Reacties worden ingeladen...