Elektor Team
Over dit artikel

MatchBox BASIC-computer, deel 3

Nog een beetje software

LABSPROJECT
Gebaseerd op een LABS project | October 2011 | Hier te vinden
MatchBox BASIC-computer, deel 3
In dit laatste deel van de kursus rond de MatchBox BASIC-computer komen de nog niet besproken eigenschappen aan de orde. Dankzij de uitgebreide besturingstaal MatchBox-BASIC en de vele geïntegreerde I/O-opties is de MatchBox BASIC-computer een krachtig systeem.Met getallen en variabelen alleen is binnen een computertaal niet veel te beginnen. Het wordt pas interessant als men mogelijkheden heeft om relaties tussen getallen en variabelen aan te brengen. MatchBox-BASIC beschikt hiertoe over een breed skala aan mogelijkheden. De eenvoudigste en waarschijnlijk ook meest bekende rekenkundige mogelijkheden zijn optellen (+) en aftrekken (-). Hiermee is al veel mogelijk. Zijn A, B, C en D gedefinieerde variabelen, dan is ook A+B een grootheid waarmee MatchBox-BASIC raad weet. Dit geldt overigens ook voor andere kombinaties zoals A+B+C, A+B+C+D en A+B+C+D-1. Naast de instrukties optellen en aftrekken kent deze BASIC-variant natuurlijk ook vermenigvuldigen (*) en delen (/). De rekenkundige instrukties zijn als 16-bits bewerkingen geïmplementeerd. Het procentteken (%) geeft aan dat de operatie een zogenaamde modulo-operatie betreft; A%B geeft dus de rest die bij de deling van A en B ontstaat. Verder zijn er ook nog de instrukties SHR en SHL beschikbaar waarmee een getal naar rechts danwel links geschoven kan worden. Ook bij deze instrukties is een breedte van 16 bits het uitgangspunt. Met deze instruktieset is het dus mogelijk om MatchBox-BASIC redelijk gekompliceerde berekeningen en opdrachten uit te laten voeren.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...