Elektor Team
Over dit artikel

PC-gestuurde akkutester

LABSPROJECT
Gebaseerd op een LABS project | October 2011 | Hier te vinden
Deze PC-gestuurde akkutester kan gebruikt worden om akku's met een spanning tot 17 V te testen met een maximale ontlaadstroom van 1 ampère. De besturing van de tester komt helemaal voor rekening van een PC. Na het invoeren van data zoals ontlaadstroom en het spanningsnivo waarbij de akku ontladen is, wordt de akku met de door de gebruiker opgegeven stroom ontladen. Dit proces stopt zodra het opgegeven spanningsnivo wordt bereikt. Het stoppen bij dit nivo zorgt er voor dat een beschadiging door te ver ontladen van de akku wordt voorkomen. Kontinu worden op het beeldscherm van de PC de akkuspanning, de ontlaadstroom, de tot dat moment gemeten kapaciteit en het door de akku afgegeven vermogen getoond. Met name de bepaling van het afgegeven vermogen is zonder de hulp van deze akkutester moeilijk.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Component list
Weerstanden:
R1,R8 = 10 k
R2,R6,R10 = 47 k
R3 = 200 k
R4,R7 = 100 k
R5 = 0,33 /5 W
R9 = 1 k
R11 = 150 k
Kondensatoren:
C1,C3,C4,C5 = 10 µF/35 V
C2,C7 = 100 nF/63 V
C6 = 100 µF/16 V
Halfgeleiders:
D1,D2 = 1N4148
D3 = 5V1/500 mW
T1 = BUZ11
U1 = 74HC74
U2 = MAX186
U3 = CA3140E
Diversen:
J1 = 9-polige Sub-D-konnektor
J2,J3 = soldeerpen 1 mm
F1 = zekering 1 A + zekeringhouder voor printmontage
koellichaam SK-96/84 (Fischer)
Reacties worden ingeladen...