Elektor Team
Over dit artikel

A/D-omzetting met driehoekgenerator

hoge nauwkeurigheid voor weinig geld

LABSPROJECT
Gebaseerd op een LABS project | October 2011 | Hier te vinden
Een eenvoudige driehoekgenerator kan met behulp van een enkele weerstand worden omgebouwd tot een A/D-omzetter met hoge nauwkeurigheid. Via een computer wordt de ingangsspanning bepaald uit de puls-pauze-verhouding van het uitgangssignaal. Met behulp van enkele formules is de omzetter eenvoudig te konfigureren.Het hart van praktisch iedere analoge funktiegenerator is een integrator waar een komparator (Schmitt-trigger) achter geschakeld is; de uitgang van deze komparator wordt via een weerstand weer met de ingang van de integrator verbonden. In figuur 1 is deze opzet te zien. Gedurende de tijd dat het uitgangssignaal van de komparator hoog is, wordt de kondensator in de integrator opgeladen. Schakelt de komparator om, dan wordt de kondensator ontladen. Op deze wijze ontstaat op de uitgang van de integrator een driehoekvormig signaal en aan de uitgang van de komparator een blokgolf. Ook de alom bekende geïntegreerde funktiegenerator van Exar (de XR2206) en de nieuwe MAX038 van Maxim maken van dit principe gebruik. Bij deze toepassingen wordt de komparator overigens aangevuld met een golfomvormer die uit de driehoekvormige spanning een sinus opwekt met een zo gering mogelijke vervorming. Bij de in dit artikel besproken toepassing is de sinusvormige spanning niet nodig, de omvormer ontbreekt dan ook.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...