Elektor Team
Over dit artikel

akoestische dipper

klassieker in een heel nieuw jasje

akoestische dipper
Met dit slimme meetinstrumentje kan de resonantiefrekwentie van zelfgefabriceerde LC-kringen worden bepaald, terwijl het bovendien bruikbaar is als eenvoudige HF-signaalgenerator. De werking van een dipper heeft zoveel jaar na dato nog altijd iets magisch, omdat elke feitelijke verbinding tussen het instrument en het meetobjekt ontbreekt. Bij de hier beschreven dipper is dat effekt zelfs nog sterker aanwezig, als gevolg van het feit dat de traditionele draaispoelmeter is vervangen door een "toon-dip"-indikatie.Onder de elektronici die zich met hoogfrekwent-techniek bezighouden, is er waarschijnlijk geen mens die niet bekend is met het fenomeen "grid-dipper". Dit HF-testinstrument heeft namelijk al meer dan vijftig jaar zijn oorspronkelijke naam weten te houden, ondanks de enorme veranderingen die er in die tijd in de elektronica hebben plaatsgevonden. In feite slaat die naam nergens meer op, want een "grid" is niets anders dan het rooster van een elektronenbuis. En dat is een onderdeel dat in de elektronica inmiddels al lang en breed naar de afdeling antiquiteiten & curiosa verbannen is, in weerwil van de nostalgische sentimenten van sommige modieuze audio-ontwerpers.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Component list
Weerstanden:
R1 = 1 x 100
R2 = 1 x 33
R3 = 1 x 270
R4 = 1 x 100 k
R5,R6,R8 = 3 x 4k7
R7 = 1 x 1 k
P1 = 1 x 1k lin.
P2 = 1 x 10 k instel
Kondensatoren:
C1/C2 = 1 x afstemkondensator,
2 x 266 pF (zie tekst)
C3,C4 = 2 x 100 p
C5,C6,C8,C9,C11 = 5 x 100 n
C7 = 1 x 27 p
C10 = 1 x 1 µ/16 V rad.
C12 = 1 x 47 µ/25 V rad.
Spoelen:
L1 = zie tekst en tabel 1
L2 = 1 x 1 mH
Halfgeleiders:
D1 = 1 x 1N4148
T1 = 1 x BF256C
T2 = 1 x BC557B
IC1 = 1 x TLC555
Diversen:
Bz1 = 1 x AC-buzzer of oortelefoon
Bt1 = 9-V-batterij met aansluitclip
1 print EPS 950095-1
Reacties worden ingeladen...