Elektor Team
Over dit artikel

geluidsdrukmeter

LABSPROJECT
Gebaseerd op een LABS project | October 2011 | Hier te vinden
Het gaat hier om een combinatie van een elektreetmicrofoon, een versterkerschakeling en een draaispoelinstrument. Het geheel is zodanig opgezet dat de meter een uitslag geeft die lineair afhankelijk is van de geluidsdruk. Weliswaar bezitten de meeste geluidsdrukmeters een logaritmische schaal, maar dit maakt de meetschakeling meteen een stuk gecompliceerder. Hier is bewust voor eenvoud gekozen, waarbij en passant wordt geprofiteerd van het feit dat de lineaire afhankelijkheid resulteert in een grotere gevoeligheid voor geluidsdrukverschillen. De meter leent zich ideaal om in combinatie met de elders in dit nummer beschreven "spot-wobbel-generator" een subwoofer qua niveau af te regelen op de overige luidsprekers. Maar er kunnen natuurlijk ook andere nuttige metingen mee worden verricht. Beschikt men over een test-CD waar terts-ruisbandjes op staan, dan kan met behulp van de geluidsdrukmeter zelfs een bruikbare frequentiekarakteristiek van een luidspreker worden opgenomen.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...