Elektor Team
Over dit artikel

lichtsluis met TTL-uitgang

LABSPROJECT
Based on a Labs project | October 2011 | Find it here
Computers en andere digitale systemen hebben een interface nodig om met de buitenwereld te kunnen communiceren. Alleen spanningsniveaus kunnen door de hardware begrepen worden. Vandaar dat vaak hulpschakelingen worden gebruikt om omgevingsinformatie om te zetten in een logisch niveau. Zo is een lichtsluisje een veel gebruikt hulpmiddel bij het bepalen van een eindstop of positie. Zodra de lichtsluis wordt onderbroken, verandert het niveau op een I/O-lijn van de computer. Omdat de I/O-lijnen doorgaans op TTL-niveaus reageren, moet een interface gebruikt worden die de optische informatie kan converteren naar deze logische spanningsniveaus. De schakeling die we hier voorstellen, zorgt voor deze omzetting.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...