Elektor Team
Over dit artikel

Basiscursus simulatietechniek, deel 3

opamps

Basiscursus simulatietechniek, deel 3
In deel 2 hebben we al gezien dat Spice-primitieven zoals weerstanden, condensatoren en spanningsbronnen in de netlist worden gedefinieerd aan de hand van een letter (R, C, V) gevolgd door een identificatienummer of -letter, de knooppunten en de waarde. De exacte definitie is afhankelijk van het type component.ModellenEen aantal componenten heeft modelnamen. In SPICE2 zijn deze componenten gecodeerd met D, NPN, PNP, NJF, PJE, NMOS en PMOS. SPICE3 gebruikt deze codering ook nog voor spanning- en stroomgestuurde schakelaars en MESFET's. Al deze componenten hebben modelnamen zoals 2N2222A. Hierdoor neemt de leesbaarheid toe. Indien meerdere transistoren dezelfde naam hebben, kan een enkele MODEL-instructie in de netlist de eigenschappen van al deze transistoren vastleggen. Zijn twee of meer verschillende transistoren in gebruik, dan is voor ieder type een eigen MODEL-instructie nodig.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...