Elektor Team
Over dit artikel

Basiscursus simulatietechniek, deel 5

oscillatorproblemen

LABSPROJECT
Based on a Labs project | October 2011 | Find it here
Basiscursus simulatietechniek, deel 5
Met dit vijfde deel zijn we aan het slot gekomen van onze minicursus over het simuleren van analoge en digitale schakelingen op de computer. In dit deel gaan we nog eens kijken naar problemen die kunnen optreden bij verschillende soorten oscillatoren: Welke analyses moeten worden uitgevoerd en waar moet op gelet worden?De eerste schakeling die we in dit laatste deel onder de loep nemen, is een relaxatie-oscillator die is opgebouwd rond een NPN- en een PNP-transistor (figuur 39). Dit type oscillator kan gebruikt worden voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld om een LED te laten knipperen of om een audio-testsignaal te produceren. De frequentie wordt bepaald door de waarde van C1 en de waarde plus verhouding tussen R1 en R2. Voer de schakeling eerst in met de in de figuur afgebeelde componenten en neem voor de transistoren de vermelde typen of kies een paar andere uit het overzicht in het componentenvenster. Kies Analysis ' Transient Analysis en stel in het venster Transient Analysis Limits de Time Range in op 0.3s, Maximum Time Step op 1m en activeer Auto Scale Ranges. Zet in de Plot-Details-hokjes de spanningen V(1), V(2) en V(5)-V(1) (de spanning over C1) om deze in de tijd te berekenen.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...