PC
Elektor Team
Over dit artikel

Audio-mengpaneel, deel 2

PC-besturing

Audio-mengpaneel, deel 2
In dit tweede deel gaan we bekijken hoe het mengpaneel met een PC gecombineerd kan worden. De schakeling wordt daartoe via een simpele driedraads verbinding op de PC aangesloten, waarna een deel van de hardware wordt ingewisseld voor een slim en bovendien gratis stukje software. Het mengpaneel verschijnt dan op de monitor en kan met de muis worden bediend.Maar eerst houden we ons nog even bezig met de opbouw van de schakeling, want aan de praktische kant van de zaak waren we in deel 1 nog niet toegekomen.Vorige maand hebben we uitgebreid aandacht besteed aan het inwendige van de "digitally controlled audio mixer" SSM2163, welke het hart vormt van ons 8-kanaals audio-mengpaneel. Na ook de microcontroller-besturing onder de loep te hebben genomen, kwamen we uiteindelijk uit bij het complete schema van figuur 6. We pakken de draad vanaf dat punt op en gaan nu verder met de praktische realisatie van een en ander.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Component list
Weerstanden:
R1,R5,R9,R13,R17,R21,R25,R29,R33,R36 = 10 x 10 k
R2,R4,R6,R8,R10,R12,R14,R16,R18,R20,R22,R24,R26,R28,R30,R32 = 16 x 47 k
R3,R7,R11,R15,R19,R23,R27,R31 = 8 x 82 k
R34 = 1 x 680
R35 = 1 x 820
Condensatoren:
C1...C8 = 8 x 330 n
C9,C10 = 2 x 22 p
C11 = 1 x 22 µ/40 V radiaal
C12,C13,C17 = 3 x 10 µ/63 V radiaal
C14,C15,C16 = 3 x 100 n keramisch
Halfgeleiders:
D1 = 1 x low-current-LED groen
D2 = 1 x low-current-LED rood
IC1 = 1 x ST62T25B (EPS 976502-1– zie EPS-pagina's)
IC2 = 1 x SSM2163 (Analog Devices)
Diversen:
S1...S17 = 17 x enkelpolige schakelaar
P1...P8 = 8 x schuifpotmeter 25 kW
JP1 = 1 x draadbrug
X1 = 1 x kristal 8 MHz
behuizing: bijv. Retex ABOX RA.2
Reacties worden ingeladen...