Elektor Team
Over dit artikel

clamper voor zwartniveau

LABSPROJECT
Based on a Labs project | October 2011 | Find it here
Vooral bij videobewerking is het wenselijk dat het zwartniveau van het videosignaal op een gedefinieerd spanningsniveau wordt gelegd. Bij de schakeling die we hier voorstellen, is dat massapotentiaal. Daarmee sluit deze schakeling perfect aan op de donkerbeeld-expander die elders in deze uitgave te vinden is. Die schakeling heeft namelijk een probleem als het sync- en zwartniveau van een videosignaal van elkaar afwijken. Daarnaast blijken ook videomixers en videofaders goed van deze signaalaanpassing gebruik te kunnen maken. Het toevoegen van een potentiometer en een videoschakelaar met de juiste timing is voldoende om de gewenste effecten te bereiken. De uitgangssignalen van de in deze schakeling gebruikte synchronisatiescheider komen daarbij vaak van pas.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...