Elektor Team
Over dit artikel

Cursus digitale signaalverwerking, deel 3

digitale bandfilters

LABSPROJECT
Based on a Labs project | October 2011 | Find it here
Cursus digitale signaalverwerking, deel 3
De vorige keer hebben we ons uitgebreid beziggehouden met de berekening van signaalspectra. Deze kennis is onontbeerlijk om met digitale filters te kunnen omgaan. In dit deel onderwerpen we het spectrum van een "echt" signaal aan een analyse, waarna we ons concentreren op het digitale bandfilter.De spectra van lange signalenTot nu toe werd steeds een DFT uitgevoerd op een signaal met een vaste lengte (in ons geval N = 4096) om het spectrum te berekenen. Hoe komt men echter aan het spectrum van een veel langduriger signaal? Daartoe bestaan een aantal mogelijkheden, die in de literatuur [1] zijn beschreven. Onze analyser maakt het zich wat dit betreft heel gemakkelijk. Het ingangssignaal wordt in stukjes met een lengte van N = 4096 opgesplitst en deze segmenten worden elk met de vensterfunctie vermenigvuldigd. Daarna wordt van elk segment de DFT berekend, de amplitudewaarden (RMS) worden bij elkaar opgeteld en daarna wordt van het totale signaal het aldus verkregen spectrum weergegeven.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...