Elektor Team
Over dit artikel

Cursus digitale signaalverwerking, deel 5

nog meer filters, modulatie en demodulatie

LABSPROJECT
Gebaseerd op een LABS project | October 2011 | Hier te vinden
Cursus digitale signaalverwerking, deel 5
Vorige keer hebben we ons uitgebreid beziggehouden met de synthese van filters. We besteden daar in dit deel ook nog de nodige aandacht aan, waarna we overstappen op het thema "modulatie- en demodulatietechnieken".Nogmaals: vensters toepassenWanneer men een filter wil ontwerpen met een specifiek frequentieverloop, dan heeft men hierbij diverse mogelijkheden. Allereerst dient het aantal samples van de uitgangspuls te worden opgegeven, dus de filterorde of het aantal taps. Hoge filterordes leiden tot zeer lange rekentijden. Daarom tracht men doorgaans de orde N zo klein mogelijk te houden. Bij ons programma krijgen we dan ook nog de keuze van de venster-parameter. De invloed daarvan is in figuur 1 en figuur 2 weergegeven. De oscilloscoopplaatjes werden geproduceerd met XFILDES2.SPP, bij a-waarden van 0,1, 3, 5 en 14.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...