Elektor Team
Over dit artikel

ULP-spanningsreferentie

LABSPROJECT
Gebaseerd op een LABS project | October 2011 | Hier te vinden
Bijgaande schakeling betreft een toepassing van de geïntegreerde regelbare stroombron LM334. Door toevoeging van slechts enkele componenten valt met dit IC een referentiespanningsbron te maken met een zeer lage temperatuurcoëfficiënt en een uiterst gering opgenomen vermogen. De hier beschreven spanningsreferentie heeft bij kamertemperatuur een stroomopname van minder dan 10 mA en deze stroom neemt bij extreme temperatuurstijgingen slechts enkele mA's toe. De in de titel gebruikte kwalificatie "ULP" (ultra low power) is dus zonder meer op zijn plaats. Bovendien is de temperatuurcompensatie zodanig uitgevoerd dat de schakeling ook nog het predikaat "bandgap-referentie" verdient.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...