Elektor Team
Over dit artikel

433-MHz veldsterktemeter

est de reikwijdte en optimale opstelling van 433-MHz-zenders

433-MHz veldsterktemeter
Voor een betrouwbare draadloze data- of signaaloverdracht is een storingsvrij zendersignaal van voldoende sterkte noodzakelijk. Vooral in gebouwen zijn er vaak problemen, veroorzaakt door zowel storingen als ongunstige propagatie-omstandigheden. Met de hier gepresenteerde veldsterktemeter voor 433-MHz-zenders kan men, rekening houdend met de ter plaatse aanwezige bebouwing, de HF-signaalsterkte testen en de gunstigste opstelling voor zender en ontvanger bepalen.Voor de veldsterktemeter wordt om praktische redenen een kant en klaar te verkrijgen ontvangermodule toegepast, die al standaard een uitgang bezit waarop een gelijkspanning staat van 0,2 tot 1 V die logaritmisch proportioneel met het HF-ingangsniveau is. Het betreft overigens dezelfde module (HE433/2R) die in de mei-uitgave voor de veelzijdige 433-MHz-afstandsbediening werd toegepast.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Component list
Weerstanden:
R1,R5 = 3k3
R2 = 220
R3 = 390
R4 = 390 k
R6 = 820
P1,P2 = 1 k
P3 = 100 k
Condensatoren:
C1,C3 = 100 n keramisch
C2 = 330 n MKT
C4 = 100 µ/16 V radiaal
C5 = 10 µ/10 V radiaal
Halfgeleiders:
D1 = BAT82
D12 = 1N4001
D2…D11 = LED rood, high efficiency
D14 = LED groen, high efficiency
D13 = zener 4V7/500 mW
IC1 = LM3916 of LM3914, zie tekst
IC2 = 78L05
Diversen:
BT1 = 9-V-batterij met aansluitclip
S1 = druktoets met maakcontact
M1 = ontvangermodule HE433 (HE Heiland Electronic)
Heddic Profi-Gehäuse 222
print EPS 980083-1
Meer informatie over de Heiland-modules is verkrijgbaar bij de Nederlandse vertegenwoordiger:
Cematic-Electric B.V., Postbus 777, 7550 AT Hengelo, tel. 074 - 2433422. fax. 074 - 2913333
Reacties worden ingeladen...