Elektor Team
Over dit artikel

transistor-flipflop

LABSPROJECT
Based on a Labs project | October 2011 | Find it here
Zonder de beide drukknoppen zal de schakeling van figuur 1 veel lezers bekend voorkomen. Het gaat hier om een flipflop, zoals die vaak voor het beveiligen van gelijkspanningsvoedingen worden toegepast. De flipflop is in rust stroomloos en wordt pas bij het overschrijden van de Ube van T2 geset. Door de dimensionering van shunt-weerstand R1 kan men zelf bepalen bij welke belastingsstroom dit moet gebeuren. Er gaat dan een stroom door de beide transistoren lopen, de collectorpotentiaal van T1 stijgt tot UB en die van T2 gaat naar massa. De collector van T2 legt de stuuringang van een hierop aangesloten regelschakeling aan massa en schakelt daarmee de gelijkspanning af.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...