Elektor Team
Over dit artikel

stappenmotoren

opbouw, functie en sturing

stappenmotoren
Hoewel stappenmotoren al sinds begin zestiger jaren in gebruik zijn, is hun populariteit vooral de laatste paar jaar groeiende. Ze worden als aandrijving gebruikt in klokken en andere wijzerinstrumenten, in printers en plotters, in draaibanken en in robots. Tja, waar zitten ze eigenlijk niet in?Net als andere motoren bestaan ook stappenmotoren uit een vast opgestelde stator en een ronddraaiende rotor. Terwijl bij een gelijkstroommotor de rotor (en vaak ook de stator) met elektromagneten is uitgerust, bezit een stappenmotor uitsluitend stationaire elektromagneten. De uit niet-magnetisch weekijzer of uit een permanent-magneet bestaande rotor wordt tot draaien gebracht door de verschillend gerichte velden van de stator-elektromagneten. Voor we precies weten hoe een stappenmotor werkt, is daarmee een belangrijk voordeel al duidelijk: aan de rotor wordt geen stroom toegevoerd, zodat de aan slijtage onderhevige koolborstels en lamellen vervallen!
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...