Elektor Team
Over dit artikel

Afschermen steeds belangrijker

Met eenvoudige middelen toch goede resultaten bereiken

Afschermen steeds belangrijker
In de elektrotechniek is afschermen het middel om ongewenste elektromagnetische stralen te beletten andere apparaten te storen. In dit artikel wordt beschreven hoe ook met eenvoudige middelen rond elektronische circuits een adequate afscherming gerealiseerd kan worden.Afscherming is heden ten dage, ook in verband met de EMC-regels, een onderwerp waar geen enkele elektronicus, ook de amateur, meer omheen kan. Mede als gevolg van de oprukkende digitale techniek met zeer hoge frequenties is elektromagnetische stoorstraling een steeds groter probleem. Vandaar dat ook door de overheid steeds hogere eisen worden gesteld aan de afscherming van onder andere elektronische schakelingen. Zonder een goede afscherming mogen elektrische en elektronische producten niet in de handel gebracht worden.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...