Rolf Gerstendorf
Over dit artikel

Spraakherkenning met Voice-Direct

Experimenteerkit voor 'embedded' toepassingen

Spraakherkenning met Voice-Direct
De VoiceDirect Speech Recognition Kit van de Amerikaanse firma Sensory is een eenvoudig toe te passen stuk gereedschap, waarmee willekeurige toepassingen met een spraakherkenningsfunctie uitgerust kunnen worden.De VoiceDirect-module is een sprekerafhankelijk spraakherkenningsysteem, dat maximaal 15 woorden kan herkennen. Is een woord herkend, dan schakelt het niveau van de corresponderende uitgang van de module een seconde om. Bij een juist gebruik kan een herkenningsnauwkeurigheid van meer dan 99% worden bereikt. Een eeuwenoude droom van de mensheid schijnt in vervulling te gaan. Door snelle computerchips, goedkope en grote opslagmedia en een ondertussen vervolmaakte programmeertechniek is een machine die de menselijke spraak verstaat geen utopie meer. Dit opent mogelijkheden voor de PC-wereld en voor embedded systemen, waarvan we tot op heden alleen maar konden dromen. Niet zonder reden zien experts deze jonge technologie als gangmaker voor een `elektronische revolutie' op alle gebieden van het priv‚ en het openbare leven, die ons in het komende decennium te wachten staat.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...