Harry Baggen
Over dit artikel

PC-meetinstrumenten

Scoop, generator en frequentieteller

PC-meetinstrumenten
Wie wel eens bezig is met elektronica, weet dat je bij de meeste experimenten en reparaties niet ver komt zonder de nodige meetapparatuur. Gelukkig hoeft een gedeelte van die apparatuur niet meer fysiek aanwezig te zijn, omdat die taak kan worden overgenomen door de computer.Een elektronicus heeft bij de praktische uitoefening van zijn beroep of hobby altijd een aantal meetapparaten nodig om te kunnen waarnemen hoe een schakeling zich gedraagt. Zo kom je al snel tot een stapel apparaten, zoals een functiegenerator, frequentiemeter, voeding , multimeter en oscilloscoop. Voor incidenteel gebruik is het niet de moeite waard om die vrij dure apparatuur allemaal aan te schaffen. Met behulp van de juiste software kan elke met een geluidskaart uitgeruste computer een aantal taken van de zojuist opgesomde apparaten overnemen, zolang het maar gaat om vrij laagfrequente signalen (tot circa 20 kHz). Extra hardware is absoluut niet nodig.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...