Over dit artikel

Intelligent deurslot

Slim toegangscontrolesysteem

Intelligent deurslot
Deze intelligente schakeling maakt gebruik van een toegangscode om personen tot een ruimte of gebouw toe te laten. Ze is opgebouwd rond een microcontroller van Atmel. Het systeem bedient een elektrische deuropener en geeft zowel hoorbare als zichtbare signalen aan de gebruiker. De toegangscode wordt opgeslagen in een niet-vluchtig geheugen.Een systeem dat is opgebouwd met een microcontroller biedt de nodige flexibiliteit. De realisatie van zo'n schakeling met `discrete' logica zou omslachtig en te kostbaar zijn. Het gebruik van een EEPROM maakt het mogelijk toegangscodes op te slaan zonder gevaar van gegevensverlies bij spanningsuitval. Bovendien kunnen de toegangscodes gemakkelijk gewijzigd worden wanneer het systeem in de zogenaamde onderhoudsmodus wordt gezet, waarover later meer.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Producten
Gerber bestand

De PCB bij dit artikel is als Gerber file beschikbaar gesteld. Elektor Members kunnen exclusief deze files gratis downloaden en gebruiken om de PCB zelf af te drukken met geschikte apparatuur óf de Gerber te laten drukken via een dienstverlener.

Elektor kan u bijvoorbeeld de PCB Service van onze partner Eurocircuits van harte aanbevelen. Deze dienst van Eurocircuits maakt gebruik van dezelfde productieprocessen die wij ook zelf gebruiken voor onze serie-productie.

Component list
Weerstanden::
R1,R2,R3 = 1k2
R4 = 2k2
R5 = 1 k
R7,R8 = 8k2
Condensatoren:
C1,C2 = 33 p
C3,C4,C7 = 10 µ/ 63 V radiaal
C5 = 100 n
C6 = 100 µ/25 V radiaal
Halfgeleiders:
D1 = LED geel, high efficiency
D2 = LED groen, high efficiency
D3 = LED rood, high efficiency
D4 = 1N4148
T1,T2 = BC516
IC1 = AT89C52-12PC (geprogrammeerd,
EPS 000051-41)
IC2 = 24C04
IC3 = 7805
Diversen:
K1 = 10-pens SIL-header
S1 = reed-schakelaar met permanente magneet voor deurmontage
S2 = druktoets met maakcontact
S3...S14 = druktoets met maakcontact, Marquardt type 6425
basistoets: Conrad Electronics nr. 70 68 92
toetskapjes: Conrad Electronics
nr. 70 69 06
nr. 70 69 14
nr. 70 69 22
nr. 70 69 30
nr. 70 69 49
nr. 70 69 57
nr. 70 69 65
nr. 70 69 73
nr. 70 69 81
nr. 70 69 90
nr. 70 70 07
nr. 70 70 15
X1 = kristal 12 MHz
Bz1 = 6-V-buzzer, passief type
Re1 = relais met 1 wisselcontact, spoelspanning 5 of 6 V (bijv. Siemens V23057-A0001-A101)
print EPS 000051-1
source-code: EPS 000051-11
Reacties worden ingeladen...