Over dit artikel

Eenvoudige mV-bron

LABSPROJECT
Based on a Labs project | October 2011 | Find it here
Dit ontwerp kan worden gebruikt om millivolt-sensorsignalen voor industriële meetsystemen te simuleren.Het merendeel van de nieuwe sensoren die tegenwoordig worden gebruikt, is uitgerust met een of ander soort intelligentie in de meetkop, dus het punt waar de feitelijke meting wordt verricht. Met intelligentie wordt bedoeld dat al in de meetkop het sensorsignaal wordt bewerkt/gedigitaliseerd en aan een microcontroller wordt toegevoerd, die een digitale representatie van de gemeten grootheid naar het op enige afstand gelegen meetsysteem stuurt. Er zijn echter nog flink wat `ouderwetse' meetsystemen in gebruik, waarbij de intelligentie niet in de meetkop zit. Deze systemen zijn uitgerust met conventionele bedrading om de gemeten grootheid naar het meetsysteem over te brengen.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...