Burkhard Kainka
Over dit artikel

Experimenteren met de PC, deel 4

Elektronica-experimenten aan de seriële poort (deel 4)

Tot nu toe waren vooral de RS232-uitgangen onderwerp van onze onderzoekingen. Nu zijn de ingangen aan de beurt. De norm schrijft voor dat ingangsspanningen van meer dan +3 V als hoog niveau worden herkend en spanningen lager dan -3 V als laag niveau. Daar tussen in is het niveau niet eenduidig vastgelegd.Op de meeste RS232 insteekkaarten worden lijnontvangers van het type 1489 (figuur 1) gebruikt. Voor de voeding van dit IC is slechts een enkelvoudige spanning van 5 V nodig. De inwendige schakeling bestaat uit een eenvoudige schakeltrap met drie transistoren. We zien dat de schakeldrempel niet ver af kan liggen van de basis/emitter-drempelspanning van circa 0,6 V. Als ook de ingangsspanningsdeler van 3k8/10k in aanmerking wordt genomen, dan ligt de drempel op circa 0,8 V. Tussen de uitgang van de tweede transistor en de basis van de eerste transistor is echter nog weerstand RF opgenomen. Deze zorgt voor een meekoppeling die aan de schakeling een Schmitt-trigger-gedrag geeft. Er zijn dus twee schakeldrempels, één voor toenemende spanning en één voor afnemende spanning.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Producten
Reacties worden ingeladen...