Over dit artikel

High-side stroommeter

Maxim heeft onder typenummer MAX4173 een nieuwe geïntegreerde stroommeter ge‹ntroduceerd. Deze zet de aan de positieve voedingsaansluiting (`high side') gemeten stroom om in een evenredige spanning ten opzichte van massa, die op haar beurt naar de A/D-omzetter van een microprocessorsysteem kan worden toegevoerd.Met de MAX4173 is het voor een microprocessor mogelijk de stroomopname van deelschakelingen te meten en te bewaken. Een belangrijk voordeel van het nieuwe IC is dat de spanning op de te meten voedingslijn VIN groter (en natuurlijk ook kleiner) mag zijn dan de voedingsspanning van het IC. Met de MAX4173 kan er dus zondermeer aan een +12-V-leiding gemeten worden, terwijl het IC zelf met +5 V of +3,3 V gevoed wordt. Tot dusver was dit niet mogelijk en dienden beide spanningen even groot te zijn.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...