Elektor Team
Over dit artikel

Versterkings- en fasemeter

Het IC AD8302 van Analog Devices (www.analog.com) biedt de mogelijkheid om van hoogfrequente signalen niveau- en faseverschil te meten.Beide ingangssignalen A en B worden met 50 W afgesloten en worden op de interne logaritmische demodulatoren aangesloten. Door bepaling van het verschil krijgt men een spanning die overeenkomt met het niveauverschil in decibel (dB). Door vermenigvuldiging van de interne signalen ontstaat een uitgangsspanning die evenredig is met het faseverschil tussen A en B.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...