Over dit artikel

Klein DSP-practicum

Experimenteren met digitale signaalprocessoren

Klein DSP-practicum

Veel mensen schrikken nog terug voor digitale signaalverwerking, omdat daar ingewikkelde wiskundige bewerkingen aan te pas komen. Deze koudwatervrees is helemaal niet nodig, want ook zonder veel theoretische kennis kunnen interessante proeven gedaan worden. Daarbij wordt spelenderwijs ook wat theorie aangeleerd.In 1998 is in Elektuur al aandacht aan digitale signaalverwerking besteed in de serie `Cursus Digitale Signaalverwerking'. In deze cursus werd de geluidskaart van de PC gebruikt om de theoretische kennis in praktijk te brengen.Ditmaal benaderen we dit onderwerp vanuit een andere invalshoek, maar ook nu staat de praktische toepasbaarheid voorop. Over het algemeen worden de algoritmes voor digitale signaalverwerking uitgevoerd door DSP's. (Digital Signal Processors) .

Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...