Elektor Team
Over dit artikel

AM-demodulator voor intercom

Oorspronkelijk is deze schakeling bedoeld als eenvoudige huisintercom via het lichtnet. Ter completering van het geheel kan gebruik gemaakt worden van de elders in deze uitgave beschreven `mains remote transmitter'. Eerlijkheidshalve moeten we echter vermelden dat de praktijktests met de lichtnetintercom ietwat teleurstellend verliepen in verband met hardnekkige bromproblemen. Dat doet in principe niets af aan de bruikbaarheid van de AM-modulator op zich en voor experimenten met dit soort modulatie is het dus zonder meer een nuttige schakeling.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...