Over dit artikel

Simpele IR-bewaking

Deze eenvoudige infrarood lichtsluis kan worden gebruikt om onbevoegde personen te detecteren die deuren, gangen of andere toegangswegen passeren. Het geheel bestaat uit een zender en een ontvanger. De zender produceert een straal IR-licht die wordt opgepikt door de ontvanger. Zodra de straal wordt onderbroken, geeft de buzzer in de ontvanger een alarmsignaal af. De hier beschreven schakeling werkt tot op een afstand van enkele meters en is nagenoeg onafhankelijk van het omgevingslicht. Alleen bij instraling van direct zonlicht in de ontvanger-sensor kunnen wat afschermende maatregelen nodig zijn.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...