Elektor Team
Over dit artikel

1-dB-Chebyshev filter/versterker

Butterworthfilters, en in mindere mate Besselfilters, zijn wellicht de meest gebruikte analoge filters. In schakelingen waar steile hellingen nodig zijn, moeten bij deze filtertypen echter al gauw hogere-orde-versies worden toegepast, waardoor meer componenten nodig zijn en de kosten toenemen. Een mogelijk alternatief is dan het toepassen van een ander type filter, waarbij met name gedacht kan worden aan de Chebyshev-filters, omdat die bij dezelfde orde een aanzienlijk steilere helling bezitten. Het enige nadeel van deze filters vormt de rimpel in de doorlaat-karakteristiek en de daarmee gepaard gaande opslingering bij de blokresponsie (veel erger dan bij Butterworth filters), maar in de grootte van deze rimpel is wel nog een keuze mogelijk.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...