Over dit artikel

Spraakherkenning in dialoog-systemen

Praten met een computer

In de nabije toekomst zullen we met computers kunnen praten. In dit artikel zullen basisbegrippen van spraakherkenning duidelijk worden gemaakt. Ook zullen verschillende technologieën aan de orde komen om tekst in de PC in te voeren, apparaten te besturen en een dialoog te voeren (zoals bijvoorbeeld bij inlichtingensystemen). Bovendien zullen problemen die met dit alles te maken hebben, de revue passeren.
Het herkennen van spraak is voor mensen een simpele, alledaagse aangelegenheid. Maar hoe gaat dat bij machines in zijn werk? Is spraakherkenning lastig voor een computer? Jazeker, voordat een computer menselijke spraak kan herkennen, moeten talloze obstakels overwonnen worden. Eigenlijk begint het dan pas, want hetgeen herkend wordt moet ook nog eens begrepen worden!
Ten eerste moeten we de variatie in de uitspraak vermelden. Het is onmogelijk een bepaalde uitspraak te reproduceren. Ieder spraaksignaal is technisch gezien uniek. Zelfs als een en dezelfde persoon een woord tweemaal op dezelfde manier uitspreekt, zijn er significante verschillen in het signaal te onderscheiden. Deze verschillen worden groter als het ook nog eens om verschillende personen gaat. Het meest extreem zijn de verschillen als de situatie waarin gesproken wordt verandert. Als iemand kalm en rustig is, kan een uitgesproken zin volledig anders klinken dan tijdens of direct na sterke fysieke inspanning.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...